Hakekattilat

Hakekattilan ohjausjärjestelmä säätää kattilan lämpötilaa ohjaamalla polttoaineen syöttöä syöttöruuvilla ja kolakuljettimella. Kattilan lämpötilasäädin ohjaa syöttöruuvin nopeutta lämpötilan mukaan taajuusmuuttajalla lisäämällä nopeutta lämpötilan alittaessa asetusarvon ja vähentämällä nopeutta lämpötilan ylittäessä asetusarvon. Kolakuljetin syöttää haketta ruuville kapasitiivisen kytkimen indikoinnin mukaan. Tuhkaruuvilla poistetaan tuhkaa suhteessa syöttöruuvin käyntiaikaan.

Puhallin on käynnissä koko polttoprosessin ajan. Lämpötilan ylittäessä kattilan yläraja-asetuksen siirtyy kattila ylläpitokäytölle, jolloin ruuvia ohjataan aseteltujen työ/taukoaikojen mukaan. Lämpötilan alittaessa kattilan alaraja-asetuksen siirrytään normaalisäädölle. Käynnistettäessä polttoprosessi ohjataan syöttöruuvia sytytysasetuksilla aseteltavan sytytyskäytön ajan. Tämän ajan aikana pitää liekinvartijan indikoida polttoprosessin käynnistyneen. Sytytysajan kuluttua siirtyy kattila normaali lämpötilasäädölle. Kattilan ylikuumenemistermostaatin tai ruuvin ylärajalämpötila 1 ylittyessä laukeaa polttimen lukituspiiri, jolloin kaikki ohjaukset kytketään pois päältä. Ruuvin ylärajalämpötila 2 ylittyessä kytketään syöttöruuvi jatkuvalle käytölle täydellä teholla asetelluksi ajaksi ja kolan polttoaineen syöttö lopetetaan ja lämpötilan laskiessa siirrytään normaalikäyttöön. Hälytykset saadaan ruuvin taajuusmuuttajalta, kolakuljettimen hydrauliikkatermostaatilta, kolakuljettimen moottorisuojalta ja tuhkaruuvin moottorisuojalta. Syöttöruuvin vikahälytys pysäyttää syöttöruuvin ohjauksen ja tuhkaruuvin vikahälytys pysäyttää tuhkaruuvin ohjauksen. Kolan hydrauliikkatermostaattihälytys ja vikahälytys pysäyttää kolan.

Laitteeseen voidaan liittää GSM puhelin, jolloin hälytykset saadaan tekstiviestillä ja tarvittaessa voidaan muuttaa asetusarvoja tekstiviestillä.